picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Kurs dla rodziców „Moc emaptii”

 

 

 

 

 

 

 

1013627_1643924345824823_5948949579359678848_n

W naszym przedszkolu będzie realizowany projekt MOC EMPATII współfinansowanym ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Od grudnia 2015 do stycznia 2016 rodzice i pedagodzy w ramach trzech spotkań (8.12.2015, 16.12.2015, 9.01.2016) wezmą udział w wyjątkowych bezpłatnych spotkaniach z psychologiem i coachem.

Projekt obejmuje zakres tematyczny z obszarów rozwoju emocjonalnego dzieci, rozwoju mózgu, zarządzania emocjami, rozumienia i uwzględniania potrzeb w opraciu o koncepcje NVC.

Uczestnicy na trzech warsztatach zdobędą narzędzia do transformacji konfliktu we współdziałanie, nauczą się stawiania i realizacji celów rodzicielskich i wychowawczych opartych o potrzeby.

Serdecznie zapraszamy.

No Comments

Enroll Your Words

To Top