picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Przedszkole Talentów

Nasze przedszkole przystąpiło do programu „Przedszkole Talentów”. Warunkiem uzyskania tego tytułu jest ukończenie przez jedną osobę z kadry kursu e-lerningowego oraz spełnienie 9 wymogów okreslonych przez  Studium Prawa Europejskiego honorowane przez Ministerstwo Sportu i Edukacji Narodowej.

dyplo

No Comments

Enroll Your Words

To Top