picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

6:00 - 8:35 ŚWIDNICA, OCHLA

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawa w grupach łączonych.– zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań  dzieci; działania i zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania dzieci; zabawy integrujące grupę; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy; ćwiczenia poranne-zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe;

8:35 -8:45

Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe,  higieniczne, samoobsługowe w łazience i sali

8:45-9:05

I ŚNIADANIE

9:05-10:50

 Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy    programowej    wychowania przedszkolnego, poprzez  zajęcia z    całą grupą, w małych zespołach i działania indywidualne; obserwacja i diagnoza, zajęcia dodatkowe wg planu: rytmika, j.angielski, j. niemiecki, tańce, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne

10:50-11:00

przygotowanie do II śniadania- czynności  porządkowe, higieniczne,    samoobsługowe w sali i w łazience;

11:00

II ŚNIADANIE

11:20 - 12:50

Spacery, wycieczki, zabawy swobodne w sali służące realizacji pomysłów i  zainteresowań dzieci; zabawy swobodne i  ruchowe organizowane przez nauczyciela na    placu przedszkolnym, zabawy ruchowe w sali; 

12:50-13:00

Przygotowanie się do obiadu ? czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe w sali i łazience;

13:00 - 13:15

OBIAD

13:15 - 14:30

GRUPA MŁODSZA ? PSZCZÓŁKI – relaks i odpoczynek, także przy muzyce  relaksacyjnej, słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej; GRUPA STARSZA ? ŻABKI, ŻUCZKI – zabawy dydaktyczne i badawcze;  zajęcia indywidualne, obserwacja, diagnoza, słuchanie bajek (w tym terapeutycznych) i utworów literatury dziecięcej; szachy, zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych    konkursach, imprezach okolicznościowych i  artystycznych,

14:30

PODWIECZOREK

14:45-16:00

zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwijające zainteresowania i uzdolnienia; zajęcia i zabawy  dla dzieci wyrównujące braki i korygujące trudności; zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci,

16:00-17:00

zabawy w grupach łączonych, rozchodzenie się dzieci
To Top