picker

Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Zapisy w naszej placówce trwają cały rok.

Oferujemy opiekę nad dziećmi od 0,5  do 6 lat

Wystarczy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i zgłosić się do nas!
Kontakt: 667 702 033 lub 607 131 586

Przyjęcia do placówki prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń,
do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc.
W przypadku braku miejsc tworzone są listy dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki – lista rezerwowa.

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy między rodzicami lub prawnymi opiekunami
a właścicielem Przedszkola oraz uiszczenie opłaty wpisowej w terminie wskazanym przez placówkę.

Czesne w Przedszkolu w Świdnicy to 550 zł, za pełną opiekę w godzinach pracy placówki, BEZ LIMITU GODZIN! ( Czesne z pełnym 4 posiłkowym wyżywieniem – 850 zł )
W ramach czesnego dzieci korzystają BEZ DODATKOWYCH OPŁAT z :
zajęć z edukacji przedszkolnej zgodnych z podstawą programową MEN,
zajęć rytmicznych przy akompaniamencie pianina!,
zajęć plastycznych,
zajęć sportowych,
zajęć tanecznych
zajęć z elementami integracji sensorycznej,
oraz języka angielskiego (profesjonalny nauczyciel języka angielskiego).

Ponadto oferujemy:
Organizację różnorodnych warsztatów i spotkań poszerzających wiedzę, umiejętności i sprawność psychofizyczną dziecka.
Liczne wycieczki.

Czesne w Żłobku to 850 zł, za pełną opiekę w godzinach pracy placówki BEZ LIMITU GODZIN!. ( Czesne z pełnym 4 posiłkowym wyżywieniem – 1150 zł, przy uwzględnieniu dopłaty z ZUS – 750 zł )

Zachęcamy do obejrzenia placówki ( umówienie wizyty pod numerem telefonu 607 131 586)

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie.

To Top