Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

 

Trwają zapisy na rok szkolny 2017/2018
Drodzy rodzice zapraszamy do zapisywania dziecka do naszej placówki w Świdnicy na rok szkolny 2017/2018

Świdnica – opieka nad dziećmi od 2,5  do 6 lat

Wystarczy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i zgłosić się do nas!
Kontakt: 667 702 033 lub 607 131 586

Przyjęcia do placówki prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń,
do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc.
W przypadku braku miejsc tworzone są listy dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki – lista rezerwowa.

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy między rodzicami lub prawnymi opiekunami
a właścicielem Przedszkola oraz uiszczenie opłaty wpisowej w terminie wskazanym przez placówkę.

Czesne w Przedszkolu w Świdnicy to 299 zł, za pełną opiekę w godzinach pracy placówki. ( Czesne z pełnym 4 posiłkowym wyżywieniem – 500 zł )
W ramach czesnego dzieci korzystają z :
zajęć z edukacji przedszkolnej zgodnych z podstawą programową MEN,
zajęć logopedycznych,
zajęć rytmicznych,
zajęć plastycznych,
zajęć sportowych,
zajęcia taneczne (prowadzone przez Studio Tańca Street Dance !)
zajęć z elementami integracji sensorycznej,
oraz języka angielskiego.

Ponadto oferujemy:
Organizację różnorodnych warsztatów i spotkań poszerzających wiedzę, umiejętności i sprawność psychofizyczną dziecka.
Liczne wycieczki.

Czesne w Żłobku to 299 zł, za pełną opiekę w godzinach pracy placówki. ( Czesne z pełnym 4 posiłkowym wyżywieniem – 567 zł )

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie.

 

 

To Top